ENERGYS

pšeničné otruby

Ing. Darina Havlíčková

ENERGYS® PŠENIČNÉ OTRUBY - granule

Pšeničné otruby, které jsou získávány jako vedlejší produkt při výrobě mouky jsou dnes velmi diskutovanou surovinou jak pro výrobu krmiv, tak pro lidskou výživu, opředenou mnoha mýty. Často jsou laiky chápany pouze jako odpadní produkt mlynářského průmyslu, a tudíž dokáží vzbudit přirozenou nedůvěru nebo dokonce obavy z jejich použití. Toto však není na místě. Abychom dokázali pochopit a ocenit jejich výjimečné vlastnosti, musíme se zaměřit na to, z čeho se otruby skládají a uvědomit si, že obilné zrno je živý organismus, který má zajistit pokračování další rostlinné generace.

Z morfologického hlediska je skladba obilky přibližně stejná u všech druhů obilovin a z větší části se liší především poměrem zastoupení jednotlivých vrstev zrna a tvarem. Obilné zrno obsahuje asi 60 – 70 % polysacharidů, 9 -14 % bílkovin a zhruba 1 – 5 % tuků. Je významné také z hlediska obsahu vitamínů skupiny B a E. Mezi minerální látky, které jsou zastoupené více v obalových vrstvách zrna než v endospermu, patří např. vápník, železo, hořčík, měď, mangan, zinek a fosfor. Jejich množství jsou velice proměnlivá v závislosti na druhu rostliny, klimatických podmínkách a agrotechnice pěstování.

Otruby, které můžeme nazývat jako exosperm hrají velice významnou roli při ochraně zrna před vnějšími mechanickými nebo biologickými vlivy. Z tohoto důvodu nalezneme v otrubách i velké množství bioaktivních látek, které tuto ochranu endospermu pomáhají zajišťovat.  Do otrub přechází také složky aleuronové vrstvy, které jsou bohaté na nelepkovou bílkovinu a složky ostatních obalových vrstev, kterých se ceníme především pro zdroj významné skupiny polysacharidů i dalších látek, které můžeme obecně označit jako vlákninu.

.

Z výše popsaných důvodů můžeme otruby označit nejen za jednu z hlavních krmivářských komodit, ale také za „funkční potravinu“, u které bylo prokázáno, že denní spotřeba cereálních výrobků obohacených o otruby snižuje riziko obezity, rakoviny tlustého střeva a kardiovaskulárních potíží u lidí.

I naše firma s otrubami pracuje. Díky vysokému obsahu vlákniny a nízkému obsahu bílkovin se zařazují do většiny vyráběných krmných směsí pro koně, ale i pro další velmi citlivé druhy domácích a hospodářských zvířat, jako např. králíky, selata, kuřata, apod. Všechny tyto kategorie vyžadují směsi absolutně stabilní a kontrolované, proto se na vstupu suroviny provádí laboratorní analýzy k zjištění jejich kvality, která je pro nás jako pro předního výrobce krmiv v České Republice naprosto kardinální záležitostí. Aby bylo možné udržet kvalitu v celém výrobním procesu, nakupuje naše firma otruby od certifikovaných dodavatelů, na základě pravidelného odběru vzorků z jednotlivých mlýnů. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří splní naše specifikační požadavky, čímž dokážeme odseparovat nestabilní dodávky z různých fází mlecího procesu a také kontrolovat stupeň vymletí otrub.

Vzhledem k přirozeným vlastnostem otrub poutat vzdušnou vlhkost, díky čemu může docházet ke kažení suroviny nebo k tvorbě plísní, věnujeme patřičnou pozornost také vhodnému uskladnění, které hraje neopomenutelnou roli v kvalitě suroviny. Protože produkujeme krmiva i pro ty nejcitlivější kategorie zvířat, máme nejen přísné vnitřní limity na obsahy mykotoxinů jako je například DON (vomitoxin), ale také přísné vstupní limity, které jsou pod dohledem našich kolegů z laboratoře, kolegů z oddělení kvality a v neposlední řadě jsou střeženy našimi specialisty na výživu zvířat i při tvorbě receptur. Abychom i našim odběratelům vyšli vstříc a zajistili jim kvalitní surovinu, z těchto důvodu jsme zvolili pro komerční prodej granulovanou formu pšeničných otrub, která je více stabilní a vhodnější ke skladování.

Samotné pšeničné otruby jsou oblíbeným a tradičním krmivem pro všechny koně. Jsou velmi chutné, a i vybíraví koně je rádi přijímají. Mají mírně projímavý účinek, a proto jsou často součástí tradičních stájových mashů. U koní podporují pocit sytosti a stabilizují střevní obsah na vhodnou konzistenci a působí  proti průjmu  Jsou lehce bobtnavé, takže u citlivých koní a koní s tendencí k ucpání jícnu by se měly namáčet a neměly by se krmit suché. Otruby nejsou pro koně příliš vhodné v monodietách tzn. jako jediné krmivo. Především u mladých rostoucích koní by mohla tato jednostranná krmná dávka narušit metabolismus minerálních látek. Otruby mají totiž velmi úzký poměr mezi Ca a P a tedy vysoký obsah P. Většina fosforu obilovin je uložena právě v obalech obilky ve formě fytátu, který je pro koně na rozdíl od ostatních druhů hospodářských zvířat dobře využitelný.