ENERGYS

Jak se vyráběJí cukrovarské řízky?

Ing. Lucie Humeni

Často se v praxi setkáváme s dotazy ohledně cukrovarských řízků, ať se již jedná na dotaz ohledně množství melasy, barvy, původu nebo vhodnosti krmení pro určité kategorie koní. Proto jsme se s kolegyní Ing. Lucií Horákovou v listopadu 2023 vydaly k našemu dlouholetému dodavateli cukrovarských řízků, do Tereosu v Českém Meziříčí.

Původ cukrovarských řízků

Z prvu si řekneme, z čeho se vlastně cukrovarské řízky vyrábějí. Jak částečně můžete vidět v názvu suroviny, jedná se o produkt z cukrovarů, těch je v ČR fungujících asi pět. Cukrovarské řízky, často taktéž označované jako řepné řízky, vznikají jako vedlejší produkt při zpracování cukrové řepy na výrobu cukru. Tímto již můžete vyčíst jednu důležitou informaci – cílem cukrovaru je tedy vytěžit z řepy co nejvíce cukru. Dalším vedlejším produktem při výrobě cukru je řepná melasa.

Obsah živin a senzorické vlastnosti

Každá výrobní šarže může mít mírně odlišný obsah živin a senzorické vlastnosti vzhledem ke vstupní surovině a technologii výroby. Co by měly tedy cukrovarské řízky obsahovat a jaké mají mít senzorické vlastnosti? Cukrovarské řízky by měly mít světlou barvu, příjemnou, neštiplavou vůni a nevýraznou chuť. Nesmějí být kyselé nebo zapáchající. Také nemusí být vždy ideální velmi tmavá až černá barva. To, že jsou cukrovarské řízky tmavé až černé, může být způsobeno využíváním horizontální technologie, kdy jsou cukrovarské řízky více na vzduchu a může tak docházet k jejich oxidaci – tmavnutí, anebo může tmavá barva vypovídat o kontaminaci zeminou. Výskyt zeminy může být ovlivněn výrobním postupem, přesněji způsobem očištění (suchá nebo mokrá cesta). Zemina v cukrovarských řízcích může zvyšovat výskyt mykotoxinů nebo těžkých kovů, proto je její obsah nežádoucí. Taktéž může její výskyt zvyšovat obsah popelovin v krmivu. Na orientační obsah živin cukrovarských řízků se můžete podívat v následující tabulce.

I.               Tabulka – obsah živin v cukrovarských řízcích (Zeman L., Katalog krmiv, 1995)

Ukazatele 1 kg sušiny*
SEk 14,8 MJ
tuk 8,5 g
vláknina 200,8 g
škrob 3,9 g
cukr 64,4 g
SNLk 54,5 g
popeloviny 60 g
Ca 9,1 g

*sušina = zbytek krmiva po vysušení bez vody

Vhodnost pro koně

Myslím, že se s většinou veterinářů a výživářů shodneme s vhodností cukrovarských řízků pro koně. Cukrovarské řízky obsahují velmi dobře stravitelnou, tzv. pektinovou, vlákninu. Právě vláknina má velmi dobrý vliv na trávení a podporuje správnou funkci střev. Proto se doporučuje i pro koně trpící vředy nebo s jinými onemocněními trávicího traktu. Také jsou vhodné pro koně starší, bezzubé nebo špatně krmitelné.

Krmení cukrovarských řízků

Je více forem, v jakých lze cukrovarské řízky získat. Cukrovarské řízky lze získat čerstvé, granulované/peletované nebo sypké. Čerstvé se nejčastěji využívají pro krmení skotu a předkládají se bez dalších úprav. Granulované i sypké cukrovarské řízky je nutno před krmením namáčet, neboť bobtnají a bez předchozího namočení by mohly způsobit koni trávicí obtíže. Granulované cukrovarské řízky doporučujeme namáčet v poměru 1:4 (řízky:voda) a minimálně 8-12 hodin před krmením. Nevýhodu v namáčení můžete zaznamenat v letních měsících, kdy vám při vyšších teplotách mohou začít kvasit, proto je v tomto období potřeba namočené řízky držet na chladnějším místě a ve stínu.

Produkce

Osevní plochy cukrové řepy v České republice za posledních deset let dosahují v průměru 62 tisíc hektarů. Cukrovarnická kampaň neprobíhá celý rok. Začíná obvykle v druhé polovině září a končí v lednu či únoru, průměrně trvá zhruba 140 dní. Během tohoto období se řepa naváží, zpracovává, a dochází tak k výrobě cukru a produkci vedlejších produktů cukrovarnického průmyslu.

1.     Návoz a kontrola kvality

Při návozu z řepy z pole prochází dopravci namátkovou kontrolou, kdy je z nákladního vozu odebrán vzorek a následně je senzoricky i laboratorní analýzou otestován. Senzoricky se hodnotí zejména čistota a seříznutí. První čištění totiž probíhá již při samotné sklizni.  Dle vnějšího vzhledu a senzorického hodnocené lze též odhadnout množství cukru v řepě (oranžové zbarvení značí vyšší cukernatost). Pomocí laboratorní analýzy je následně zjištěno množství cukru.

2.     Čištění řepy

Před samotným zpracováním je nutné, aby byla řepa dobře očištěna. Způsob očištění řepy má následně vliv na kvalitu produktů. Pro výrobu cukrovarských řízků, které můžete zakoupit pod naší značkou, je využíváno mokré očištění cukrové řepy pomocí vody. Cílem čištění je odstranit z řepy nečistoty, jako jsou písek, hlína, bláto a jiné cizí částice. Právě při využívaní této technologie čištění obsahuje řepa méně nečistot než v případě suché cesty čištění a je tím zajištěna vyšší kvalita cukrovarských řízků.

3.     Výroba cukru a produkce vedlejších produktů

Následně dochází k vlastní výrobě cukru, při které vznikají vedlejší produkty jako je melasa a cukrovarské řízky. Řepa je mechanicky rozemleta nebo nastrouhána na menší kousky. Tato hmota je poté stlačována nebo odstřeďována za vzniku cukerné šťávy. Cukerná šťáva se následně využívá pro výrobu cukru a zbylou hmotou jsou právě cukrovarské řízky. Ty buď mohou být využity pro zkrmování v čerstvém stavu nebo se dále zpracovávají.

4.     Granulace

Jestliže chceme cukrovarské řízky uskladnit dlouhodobě, musí podstoupit další úpravy. Nejdříve je potřeba, aby byly dostatečně suché, takže prvotně dochází k sušení řízků. Po sušení může teprve dojít ke granulaci a chlazení. V této formě je lze skladovat dlouhodobě a není nutné je ihned zkrmovat.

5.     Laboratorní analýza

Každý finální produkt prochází laboratorní analýzou, která hodnotí obsah živin, ale také obsah mykotoxinů a těžkých kovů.

Společnosti Tereos ještě jednou moc děkujeme za odbornou prohlídku a těšíme se na spolupráci i v dalších letech.

Lucie Humeni za tým Energys