ENERGYS

olejniny

Ing. Darina Havlíčková, Ing. Lucie Humeni

Olejniny nebyly historicky zcela tradičním krmivem pro koně, ale v posledních letech se těší čím dál tím větší oblibě. V minulosti bylo hlavním zdrojem oleje při krmení pracovních a vojenských koní hlavně lněné semeno a u koní východního typu (arab, berber, achalteke, apod.) živočišné tuky. Do krmných dávek se olejniny a jejich produkty (oleje, výlisky, extrahované šroty, apod.) začaly přidávat až s rozvojem olejnářského průmyslu.

Olejniny řadíme mezi bílkovinná jadrná krmiva a jsou zároveň typická vysokým obsahem tuku. Například řepkové semeno obsahuje až 40 % tuku, lněné 20 %.  Právě díky svému obsahu tuku mají vysokou energetickou hodnotu (energetická hodnota tuků je až 38 KJ/g). Nicméně velmi často obsahují antinutriční látky (len – linamarin, řepka – glukosinoláty atd.). Proto je jejich využívání v krmivech často omezená nebo je lze zkrmovat po zpracování či úpravě (např. tepelné úpravy).

Zpracování olejnin je složitý technologický proces, který začíná čištěním dovezených olejnin z pole, následuje drcení a potom dochází k tzv. klimatizaci párou (změkčení obalu zrna).

Produkty vyrobené při zpracování olejnin se nazývají oleje. Oleje jsou výlučným zdrojem energie (kromě tuků a stopového množství NL neobsahují další živiny).  Získávání surového oleje probíhá buď lisováním (tlakem) nebo extrakcí (po lisování následuje louhování v organickém rozpouštědle), z obou procesů je výsledkem olej (který se ještě čistí a dezodorizuje), pokrutiny nebo extrahované šroty. Dalším vedlejším produktem olejnářského průmyslu jsou slupky z olejnin.

Zbytky semen po vylisování olejů se nazývají podle technologického zpracování olejnin extrahované šroty (extrakce) a pokrutiny (lisování za studena). Pokrutiny dále také nazýváme expelery či výlisky. Tyto produkty olejářského průmyslu se používají přímo do krmných směsí nebo jsou základním bílkovinným krmivem pro produkční chovy zvířat. Zároveň jsou dobrým zdrojem vlákniny v krmných směsích.

Slupky z olejnin se vyznačují jako výborný zdroj vlákniny. Často využívané jsou například lněné slupky (MASH, FIBER) nebo slunečnicové slupky (RELAX).

Rozmach dávkování rostlinných olejů do krmiv pro sportovní koně (EXTRA, DYNAMIX, COLDMIX, HERBIC) nastal nejspíš v době, kdy výzkumy potvrdily, že koně velmi dobře a efektivně využívají tuky. Využitelnost tuků při vyšším dávkování (až 15 % z krmné dávky) v trávicí soustavě koní je překvapivě až 90%. Dávka oleje pro sportovní koně může být po návyků v rozsahu 0,5 – 0,75 g/kg ž. hm. koně.  Při vyšší dávce oleje (nad 0,4 l/den) je nutné se poradit s výživářem, aby ostatní živiny krmné dávky odpovídaly vyššímu zastoupení olejů a aby u takto krmených koní nedocházelo k průjmům a olej byl přirozeně rozdělen do více dávek. Klasická základní dávka tuku je 0,1 – 0,2 l.

Olejniny jsou v krmných dávkách koní velmi efektivním zdrojem energie, které se dokážou ukládat do zásoby. Tato jejich skvělá vlastnost je využita především při dlouhodobé vytrvalecké zátěži (kdy se v těle koně nastartuje tzv. aerobní metabolismus). Většina dnešních koní, ať už sportovních, v rekonvalescenci, starých či rekreačních, by se bez zdroje tuku v krmné dávce (lněné semínko, OMEGA GOLD, OMEGA) už stěží udržela v dobré kondici. Rostlinné tuky ovšem nejsou pouze zdrojem energie, ale v krmných dávkách koní také napomáhají vstřebávání některých stopových prvků.  Především vitamíny rozpustné v tucích (vitaminy A, D, E, K) se už podle svého názvu mnohem lépe využijí, pokud je v krmné dávce přidaný zdroj tuku. Kvalitní rostlinné oleje také do krmné dávky přináší nenasycené mastné kyseliny omega 3 a omega 6, které podporují imunitu a zdraví koní a mají kladný vliv na regeneraci buněk a podporují zdraví koní  a životaschopnost mláďat. Tuky též podporují pohyb tráveniny v trávicích traktu koní a působí mírně projímavě, takže zabraňují částečně ucpání střev. To je vhodné hlavně pokud je v krmné směsi nebo dávce vyšší množství vlákniny (starší seno, sláma apod.) nebo pokud má kůň nějaké anatomické dispozice k ucpání střev (operační zákroky, nefyziologická zúžení tenkého střeva atd.). Dodávání tuků do krmné dávky je doporučované také u starších koní a u koní chovaných v režimu 24/7, a to především v zimním období, kdy jsou velké dávky energie spotřebovány na udržení tělesné teploty. Zdroj tuků v krmné dávce v tomto případě zajistí dostatečné tukové zásoby a dostatek energie pro udržení kondice takto chovaných koní.

Foto: Eliška Váchalová