ENERGYS

Krmení sportovních koní - Všestrannost a spřežení

Ing. Darina Havlíčková

Jezdecké disciplíny, všestrannost a spřežení, i když se zdají na první pohled rozdílné, mají zpravidla stejný formát. Vždy se jedná o vícedenní závody, kdy se koně a jejich jezdci utkávají ve více jezdeckých disciplínách (drezura, parkur, kros). Jde tedy o kombinaci ovladatelnosti, rychlosti a soustředění koně/koní. Jezdecké soutěže ve všestrannosti vlastně vycházejí ze soutěží a výkonnostních zkoušek armádních jezdců (také se původně podle toho jmenovali military), kteří takto cvičili a trénovali svoje všestranné vojenské koně. Podle jejich vzoru potom také pravděpodobně vznikly jezdecké soutěže spřežení (dříve vozatajské).

Jediná rozdílnost při tvorbě krmné dávky pro koně v těchto obou typech soutěží, by mohla být v plemenech využívaných koní. Sportovní spřežení ale už dávno nevyužívají pouze koně kočárového nebo barokního typu (dříve byla nejvíce využívaná plemena Lipicán, Kladrubský kůň apod.), ale v současné době už většina moderních zápřeží využívá koně v teplokrevném typu (ČT, KWPN apod.). To tedy znamená, že krmné dávky koní ve všestrannosti i spřežení si budou v základním principu velmi podobné.

Požadavek na krmnou dávku pro koně startující ve vícedenních kombinovaných jezdeckých soutěžích (všestrannost a spřežení) je především: dostatek “zásobní“ energie a rychlá regenerace sil na další závodní den.

Koně a pony, kteří soutěží ve všestrannosti absolvují zpravidla hned první den drezurní soutěže. To znamená, že jezdec potřebuje koně silově a výkonnostně připraveného na víkendový parkur a kros, ale ze všeho nejdříve se takto natrénovaný kůň musí předvést kultivovaně v drezurním obdélníku, což je velmi kontroverzní požadavek především u krevnatých koní typu anglického plnokrevníka. Krmná dávka by proto měla být založena na obilovinách, především na kukuřici, částečně i ječmeni a ovsu (pokud ho koně snesou). Také je vhodné zvolit kombinaci granulí (vyšší energie na malý objem) a müsli (chutnost a vyšší stravitelnost). Nejvíce vhodné a ozkoušené jsou proto kombinace: Energys Extra a Coldmix – bez ovsa, nebo Energys Extra a Dynamix s ovsem. Koně je třeba krmit již více dní před závody o něco vyšší dávkou. Vhodný je také externí přídavek oleje (Omega, nebo čistý kvalitní olej) po celou dobu jezdecké sezony, protože koně většinou mají delší výkon, který potřebuje jako zdroj efektivní a v zásobě připravený zdroj energie, kterým je pouze kvalitní olej. Sacharidy z obilovin pokryjí pouze část energetických zdrojů a sami o sobě by při takto náročných vícedenních závodech nestačily. Pro obnovu svalové hmoty a kondici je vhodný také přídavek kvalitní bílkoviny (Omega Gold – spirulina a len, nebo extrudovaná sója v Extra). V průběhu závodů je třeba koni zajistit maximální regeneraci a doplnit i minerálie ztracené pocením (elektrolyty, sůl), doplnit tekutiny a udržet koně na standartním příjmu krmné dávky (večer: Energys Mash). Někdy se koně při vícedenních závodech více psychicky a fyzicky vyčerpají, trpí diskomfortem v turnajových boxech, hůře žerou a tím hůře regenerují. Někteří koně i méně pijí, což už je dost velký problém. Pokud už o koni víme, že na závodech méně pije, je dobré, aby už před závody uměl přijímat vlhčenou krmnou dávku (Energys Mash, namočené Cukr. řízky, vojtěška apod.), protože potom při závodech už není problém do koně dostat touto formou jak krmivo, tak vodu a správně koně zavodnit. Do Mashe nebo vlhčené krmné dávky potom můžeme také bez problému přidávat elektrolyty, stopové prvky, chondroprotektiva, probiotika apod., nebo použít už krmivo, které je takto přímo sestaveno (Energys Mash).

U koní v soutěžích spřežení, nebývá zpravidla problém koně nakrmit. Vyhýbání se ovsu v krmné dávce většinou není třeba (někdy pouze u krevnatějších koní ve vícespřežích). Většina závodních koní ve spřežení oves dobře snáší, a on jim poslouží jako zdroj dynamické pohotové energie v průběhu závodu. Oves také skvěle udržuje trávicí soustavu funkční a průchodnou, je mírně projímavý, takže je také prevencí kolik nebo zácpy během závodních dní. U spřežení je dost důležité, jestli kůň startuje sám (jednospřeží), nebo je součástí spřežení (dvou – nebo čtyřspřeží). Nejnáročnější složení krmné dávky je u koně v jednospřeží, kde je mnohem důležitější hlídat kondici a dostatek dotace energie, vody, elektrolytů před a během závodů, protože výkon zápřeže je závislý pouze na jednom koni. U vícespřeží, kde dvojice nebo skupina koní při výkonu spolupracuje a koně si mohou vzájemně pomoci je třeba hlídat spíše kondici jednotlivých koní a pokud mají každý individuálně nějaké speciální nutriční požadavky snažit se je dodržet, ale jejich výkon je synergický, takže funguje jako celek. Stejně jako u koní ve všestrannosti je třeba u koní při soutěžích spřežení hlídat během vícedenních závodů příjem vody, popř. doplnit krmnou dávku večerním vlhčeným krmením (Energys Mash) a pravidelně ihned po výkonu doplňovat elektrolyty.

Obecně koně startující v soutěžích ve všestrannosti a spřežení bývají velmi odolní a dobře krmitelní a jejich jezdci a vozatajové velmi zkušení, takže sestavit krmnou dávku pro takový sehraný tým nebývá problém. Máme mnohaleté dobré zkušenosti i s tím, že se dá i pro koně, kteří mají nějaká svoje výživová nebo zdravotní specifika, vytvořit speciální krmná dávka, která by odpovídala jejich náročnému výkonu a respektovala jejich požadavky.

Foto: E. Váchalová