ENERGYS

Krmení koní na jaře

Ing. Darina Havlíčková

Jarní období je pro lidi kolem koní nádherným časem, kdy znovu probuzená příroda opět zve na projížďky a jezdecké areály nabízí nespočet různých možností sportovního využití koní. Pro koně začíná jarem jejich čas přirozeného pobytu na pastvě a na slunci, kam patří a kde jsou nejspokojenější. Pohled na pasoucí se stáda vyvolává pro většinu milovníků koní pocit, který nikdy neomrzí, klid a pohoda pasoucích se koní je pastvou i pro naše oči a pohlazením pro naše duše.

Výživa koní v jarním období se podstatně liší podle managmentu a zaměření koní.

-

Pastevní odchovy koní a ustájení s možností pastvy

Největší změnou při přechodu na jarní krmnou dávku procházejí koně v pastevních odchovech a ustájeních s možností celodenní pastvy. U pasených koní nastává v období mezi dubnem a květnem největší změna krmné dávky za celý rok – přechod na pastvu. Pastva by měla začínat v době, kdy je délka stébel rostoucích trav 10 cm.

Pastvu rozdělujeme na extenzivní, kde je zátěž 0,5 – 1 DJ/ha a intenzivní, kde je zátěž nad 3 DJ /ha. Podle možností a výměry pastvin je tedy třeba zvážit i zátěž pastviny, aby pastevní areál netrpěl přílišným vyšlapáním anebo naopak množstvím nedopasků. Koně jsou selektivní spásači, pasou porost asi do výšky 3 cm, preferují spodní části rostlin a vyhýbají se místům, kde jsou výkaly.

Pastevní porost na jaře má velkou potenci růstu, která závisí na počasí v tomto období. Teplejší jarní měsíce podporují prudký nárůst pastevního porostu. Majitelé a ošetřovatelé koní musí být v tomto období velmi opatrní. Rostliny při intenzívním růstu produkují fruktany (rostlinné sacharidy, které potřebují pro svůj růst a zrání). Nejvíce těchto sacharidů produkuji právě na jaře a nejvíce ve dnech, kdy je ještě v noci chladno a přes den teplota stoupá ke 20 °C. v těchto dnech je třeba koně postupně navykat na novou čerstvou pastvu, zpočátku pouštět koně na novou trávu. Pastvu rozdělujeme také na extenzivní, kde je zátěž 0,5 – 1 DJ / ha a intenzivní, kde je zátěž nad 3 DJ / ha. Pastva by měla začínat v době kdy je délka stébel rostoucích trav 10 cm. Koně je třeba navykat na pastvu postupně např. na 2 hodiny, potom pouze na část dne a až růst travin už není tak intenzivní, mohou koně zůstat na pastvě po celý den. Pastva je schopna produkovat až 15 kg sušiny / den na 1 ha a s tímto je také nutno počítat při sestavování jarní a letní dávky u pasených koní. Travní porost má také vysoký obsah vody (sušina do 20 %, až 80 % tvoří voda) a kůň potřebuje k mladé pastvě také dostatek sena, aby se zamezilo vzniku průjmů z nedostatku vlákniny v KD a přebytečného množství vody a sacharidů v KD. Také lze použít řízenou pastvu a koně omezovat na pastevním porostu v ohraničeném pásu ohradníky a ty postupně posunovat.

Doplňková krmiva k období na pastvě u hobby koní by měla obsahovat dostatek stopových prvků (PONY) a také dostatek soli (RELAX), a nepřetržitě také solné lizy, protože travní porosty obsahují velké množství draslíku a sodík v dávce pasených koní často chybí.

-

Koně náchylní k laminitidě, koně s IR a Cushingovým syndromem apod.

U koní, kteří už někdy „přichvácení“ byli nebo jsou k laminitidě náchylní je třeba věnovat nástupu na jarní pastvu zvýšenou pozornost. Tyto úživné koně (pony, hafling, fjord, hucul a jejich kříženci) je třeba výrazně omezovat při návyku na jarní pastvu, např. pomocí vyhrazených oplůtkových padoků, kde je možné dokrmovat senem. U koní, kteří už někdy přichvácení byli, je většinou už po zbytek života patrná větší citlivost na zvýšený příjem sacharidů při jarní pastvě nebo v krmné dávce. Tito koně by mohli dostávat i přes pastevní období krmnou dávku, která obsahuje namočené cukrovkové řízky (málo bílkovin, málo sacharidů), aby měli dostatečný pocit fyzické nasycenosti a nespásali travní porost příliš horlivě. Volně a bez omezení se mohou na pastvu pouště až porost zestárne a produkce fruktanů klesá (v létě).

-

Chovní koně, hříbata

Jarní období je také časem kdy se rodí většina hříbat. Kobyly s hříbaty by také měly na pastvu chodit postupně, po hodinách a až pastevní porost zestárne a hříbata si zvyknou a vyrostou mohou být s matkami na pastvě po celý den. U kobyl s hříbaty je třeba více kontrolovat druhové zastoupení bylin, aby na pastvině nebyli jedovaté nebo hořké a aromatické byliny, které by způsobily otravu u hříbat nebo změnily chuť kobylího mléka. U některých plemen (např. QH, hafling, hucul apod.) je třeba také kontrolovat zastoupení jetelovin na pastvě, hříbata některých plemen jsou citlivá na přebytek bílkovin v porostu a může docházet k deformitám končetin (strmé spěnky, hřející kopýtka, apod.) Mladí koně ročci a dvouletci by se měli stejně jako pastevní starší koně na pastvě pohybovat pouze v omezeném prostoru na dostatečně zralém porostu a v případě mladé pastvy v omezeném čase nebo prostoru. Vždy je nutné u mladých koní na neomezené pastvě kontrolovat stav končetin, ideální je jednou denně zavírat, nakrmit a kontrolovat. Vhodnou krmnou směsí k pastvě pro chovné koně je směs s vyšším obsahem minerálií (PONY) a soli (RELAX). Hříbata můžeme už do 3. měsíce přikrmovat menším množstvím krmné směsi pro mladé koně (BABY).

-

Sportovní koně

Většina sportovních koní má omezený přístup k pastvě nebo se nepasou vůbec. Téma změny pastevního porostu se jich proto netýká. U sportovních koní se krmná dávka na jaře mění většinou z kondiční (zimní), kde jsou zastoupena kondiční krmiva (RELAX, PONY, Cukr. řízky, Vojtěška, Sladový květ, Otruby apod.) a doplňky a byliny na regeneraci (OMEGA a OMEGA GOLD) na sportovní sezonní letní krmnou dávku. Na krmnou dávku do sportovní sezony koně připravujeme postupně. Do krmné dávky zařazujeme postupně krmiva s vyšším obsahem energie (STANDARD, EXTRA, CODLMIX, HERBIC, DYNAMIX) popř. oves, pokud ho koně snesou. Můžeme také zvýšit příjem olejů (OMEGA, OMEGA GOLD, rostlinné oleje). Postupně z krmné dávky u zdravých koní vyloučíme cukrovkové řízky a sladový květ (doping) a krmiva která mají vyšší obsah vlákniny, pokud tato krmiva kůň nepotřebuje ze zdravotních anebo kondičních důvodů (žaludeční vředy apod.). Ideálním krmivem pro koně po závodech jsou mashe (MASH), které doplní vodu po výkonu, podpoří rozvoj zdravé střevní mikroflóry a tím i příjem dalších krmiv potřebných pro sportovní výkon, MASH také doplní nezbytné minerály a vitamíny. Nejvhodnější pro sportovní koně jsou krmné dávky sestavené ze dvou druhů krmiv (kondiční např. RELAX a sportovní např. EXTRA), které se krmí současně a jezdec nebo majitel už si mění pouze jejich poměry podle zátěže koně. Ideální je krmit granule jako základ (objem, cena – STANDARD, EXTRA) a müsli (struktura, stravitelnost, chutnost COLDMIX, HERBIC, DYNAMIX), popř. na závodech přidat MASH. (regenerace, prevence proti žal. vředům a hltavému příjmu krmiva, příjem vody).

Foto: Ing. Eliška Váchalová