ENERGYS

obiloviny

Ing. Darina Havlíčková

Krmiva vhodná pro koně - část I. - Obiloviny

Obiloviny jsou krmiva, která pochází z obilnin, což jsou vyšlechtěné trávy většinou z čeledi Lipnicovité. Jejich semena neboli zrna se používají jako potravina pro lidskou výživu (pšenice, žito, kukuřice, oves, rýže, apod.) nebo jako krmivo pro zvířata (ječmen, oves, kukuřice, pšenice, triticale, apod.). Pro výživu koní jsou však vhodné jen některé druhy obilovin, které si postupně v tomto článku odprezentujeme.

Živinové hodnoty jednotlivých obilovin se mírně liší. Co mají obiloviny shodné je vysoký obsah škrobu (polysacharidů), díky čemuž jsou velmi koncentrovaným zdrojem energie pro výkon u koní. Mají relativně nízký obsah bílkovin a tuku (více tuku má jen oves a to kolem 5%). Obilky některých obilovin mají v neloupaném stavu vyšší obsah vlákniny (oves kolem 10%), ale většinou je obsah vlákniny u obilovin spíše nízký. Z minerálních látek obsahují obiloviny větší množství fosforu a hořčíku. Fosfor v obilovinách je ze 75% tvořen fytinovým fosforem, který je u koní lépe stravitelný než u ostatních druhů hospodářských zvířat (drůbež, prasata, atd.) V praxi to znamená., že při krmné dávce s vyšším obsahem obilovin nebo otrub musíme hlídat dostatečnou dotaci vápníku a dalších kationtů v krmivu. Ze stopových prvků jsou obiloviny nejvíce bohaté na vit. skupiny B a v obilních klíčcích (sladový květ) je obsaženo i značné množství vitaminu E.

První volbou a obilovinou číslo jedna pro evropská plemena koní (tzv. západního typu) je oves. Oves je i přes svou nezaslouženou špatnou pověst u hobby jezdců ideální obilovinou pro koně. Oves obsahuje vysoké množství vlákniny a nutí tak koně dobře prožvýkat krmnou dávku. U dospělých přezubených koní jej není ani nutné šrotovat a může se krmit i celý. Při poctivém žvýkání ovsa se u koní stimulují slinné žlázy k vyšší produkci slin. Pokud někdo krmíte celým nebo mačkaným ovsem můžete pozorovat jak hodně koně při přijímaní tohoto krmiva sliní až pění. Produkce slin, které obalují sousto k dalšímu transportu trávicí soustavou, je velmi zásadní prevencí vzniku žaludečních vředů u koní. Sliny obsahují mimo jiné i bikarbonát – tzn. sodu, která neutralizuje v žaludku koně přebytečné žaludeční kyseliny. Další benefit této obiloviny je celkem vysoký obsah tuku, což je skvělý zdroj energie a oves je také zdroj dobře rozložitelného škrobu tedy sacharidů. Na rozdíl od jiných obilovin (např. ječmene a kukuřice) je škrob v ovsu velmi rychle rozložitelný a energie ve formě glukózy se tak rychle transportuje přes střevní stěnu do krve. Zde se nacházíme pravděpodobně u důvodu proč oves způsobuje tzv. “horkou“ dietu a produkuje impulsivní energii u koní (zvyšuje prudce glykemickou křivku). Především plemena koní východního typu (tzn. arab, anglický plnokrevník a z nich vyšlechtěná plemena ) reagují na krmení ovsem velmi senzitivně. Pokud koně těchto plemen sportují (dostihy), není s krmením ovsa problém. Ten někdy nastává ve chvíli kdy krmíte tyto bystré a živé koně ovsem při nízké nebo hobby zátěži. Koně se stávají více nervózní a hůře ovladatelní. V tomto případě postačí oves z krmné dávky vyloučit nebo krmit pouze granulemi nebo müsli bez ovsa (Energys RELAX, PONY, STANDRD, EXTRA, COLDMIX, FIBER).

Druhou volbou při výběru obilovin pro koně je zpravidla ječmen. Na ječmeni vyrostly celé generace koní východního typu (arab, berber, apod.) a také tato plemena ječmen velmi dobře tolerují. Ječmen má vyšší energetickou hodnotu než oves, ale obsahuje méně vlákniny a tuku.

Škroby jsou v ječmeni hůře stravitelné než v ovsu, obilky jsou hrubší s jemnými vroubky. Z těchto důvodů by ječmen neměl být koním krmen celý, ale minimálně alespoň šrotovaný (Energys Ječný šrot). Ideální je jakákoliv tepelná úprava (paření, vločkování, extruze, vaření), kdy se složité a pevné vazby mezi molekulami glukózy ve škrobu ječmene potrhají a stávají se více stravitelnými (Energys COLDMIX, HERBIC, FIBER, DYNAMIX). Vůně vařeného ječmene je balzámem pro čichové buňky a současně znamením že koně takto krmeni budou v dobré kondici. Na rozdíl od ovsa není ječmen dobrým krmivem v monodietě (tzn. jako jediné krmivo). Je třeba ho kombinovat s ostatními krmivy nebo obilovinami, protože může způsobovat zácpy a ve větším množství nemá ani dobrý vliv na kopyta a kůži.

Třetí v pořadí použitelných krmiv pro koně je kukuřice. Kukuřice, plodina původem z Mexika a střední Ameriky je dnes hojně rozšířena po celém světě. Ale stejně jako u ječmene i zde můžeme říci, že nejlépe jsou na její příjem adaptována importovaná americká plemena koní (především Quarter Horse, Paint Horse, popř. i Apploosa a jejich kříženci). Kukuřice má přesně takový charakter … jako tito skvělí pracovití a klidní koně. Dává dlouhou a pomalu se uvolňující energii pro vyšší zátěž, podporuje u sportovních koní klid, vyrovnanost a dobrou kondici. Kukuřice má velmi vysoký obsah škrobu a je ještě o něco více energetická než ječmen, má ale nízký obsah bílkovin a vlákniny. Škroby v kukuřici jsou pomaleji stravitelné, takže nedochází k “ přehřátí koní „ jako u ovsa. Nevýhodou je nižší stravitelnost škrobů z kukuřice v tenkém střevě koní. Z těchto důvodů je nutné dávku kukuřice regulovat a to na maximálně 0,35 kg kukuřice / 100 kg ž. hmotnost / krmnou dávku (tzn. kůň o hmotnosti 500 kg může dostat max 1,75 kg kukuřice na jednorázovou krmnou dávkou ). Dostatečný příjem bezpečné dávky kukuřice zajistí z našeho sortimentu krmivo Energys EXTRA nebo müsli COLDMIX. Ideální formou kukuřičného zrna se zachováním všech jeho dobrých vlastností je kukuřičná vločka (Energys CORN Flakes) popř. kukuřičný šrot (Energys Kukuřičný šrot).

Pšenice je pro krmení koní jen náhradní nebo minoritní obilovinou. Krmná pšenice je výborná a má velmi dobré živinové hodnoty, ale nižší výnos, proto většina dnes setých pšenic je v potravinové kvalitě. Potravinářská pšenice má velmi vysoký obsah lepku, který je žádoucí pro výrobu pečiva bílkoviny (lepek -lepí těsto dohromady). Pro koně však příliš vhodný není, protože při větším množství může tvořit lepivé shluky na střevní nebo žaludeční stěně, které mohou vést k zánětům v extrémních případech až ke kolikám. Do krmiv pro koně používáme pšenici jen minimálně pouze v množství max. do 10%, Mnohem vhodnější krmivo z pšenice jsou pšeničné otruby. Jsou to obaly pšeničného zrna po vymletí mouky (jsou tedy přirozeně bez lepku). Koně je velmi rádi přijímají, mají neutrální chuť, jsou mírně projímavé a mají vysoký obsah pro koně dobře stravitelného fosforu.

Žito a triticale (kříženec žita a pšenice) nejsou vhodnými krmivy pro koně. Kvůli nahořklé chuti je koně nemají moc rádi a nevhodný je i obsah lepku v nich. Mohou se krmit spíše v nouzovém režimu po důkladném namáčení a pouze v omezeném množství.

Proso a rýže se v krmných dávkách evropských koní příliš nepoužívají.

Obiloviny a vedlejší produkty jejich zpracování jsou obsaženy ve většině krmiv v rozsahu 30- 70 %. To znamená že jejich živinové a kvalitativní hodnoty významně ovlivňují i kvalitu vyráběných krmiv pro koně. U krmiv ENERGYS proto dbáme o maximální kontrolu kvality obilovin už při jejich příjmu. V systému HACCP (kritické kontrolní body), který je naším základním systémem kvality, je příjem obilovin CCP (kritický bod) č. 1. U každé dodávky kontrolujeme obsah mykotoxinu (DON, zearalenon a senzoricky i fusaria). Každá dodávka obilovin, která přijede do našich výrobních závodů projde ještě před vyskladněním v našem závodě obilní laboratoří, která schválí nebo pozastaví její příjem do obilního sila. Zde laboranti hodnotí v odebraných vzorcích podle přísných norem : nečistoty, příměsi, vlhkost, bílkovinu, popř. přítomnost škůdců nebo fusarií. Pokud v některém parametru dodávka nevyhovuje vrací se zpět dodavateli. V obilním sile jsou naskladněné obiloviny pod stálou kontrolou kvality až do převodu a zpracování ve VKS. Obilní silo s objemem kolem 20 000 tun je v našem závodě v Běstovicích samostatným provozem, který se stará pouze o kvalitu a správné uchování nakoupených obilovin. Domníváme se, že tak vysokou kvalitu vstupních suroviny může prokázat jen málo výrobců krmiv. Péče o kvalitu obilovin je jedním z mnoha benefitů krmiv pro koně řady ENERGYS vyráběných firmou De Heus a.s. ve východočeských Běstovicích.

Foto ilustrační, zdroj pixabay.com