ENERGYS

!! důležité sdělení !!

15/3/2020

Vážení chovatelé,

více než jindy si uvědomujeme, jak je důležité přistupovat zodpovědně vůči sobě samým, kolegům i široké veřejnosti. Uvědomujeme si, že jsme důležitou součástí zásobování obyvatelstva potravinami a chápeme, že vaše zvířata, ať už se jedná o farmy či drobnochovy, potřebují krmivo za všech okolností. My jsme připraveni.

Jsme zodpovědní! Nepanikaříme! Nepodceňujeme skryté hrozby!

Přijali jsme řadu nejpřísnějších opatření a vybavili naše pracovníky potřebnými pomůckami, abychom i nadále mohli plně a bez omezení pracovat a zásobovat Vás našim krmivem. A to nejen v České republice, ale i na Slovensku a Maďarsku!

Jsme a nadále Vám budeme nápomocni ze všech našich sil.

Váš De Heus a.s.