ENERGYS

Důležité oznámení

11/6/2019

Vážení zákazníci a chovatelé koní,

v rámci interně prováděného cíleného monitoringu krmných směsí pro koně jsme v současné době zachytili nežádoucí výskyt alkaloidů, které se vyskytují v semenech máku setého.

Nalezená kontaminace nepředstavuje žádné riziko z hlediska ovlivnění zdravotního stavu koní a není rovněž v rozporu s platnou legislativou a právem EU, tzn. že tato krmiva jsou pro koně zcela zdravotně nezávadná a nalezený výskyt alkaloidů nemůže mít žádný negativní vliv na výkonnost koní.

Na tuto skutečnost nyní upozorňujeme zejména z důvodů možného ovlivnění výsledků prováděných dopingových testů u sportovních koní.

Současné velmi citlivé analytické metody používané při hodnocení dopingu jsou schopny zachytit i tyto stopové kontaminace alkaloidy ze skupiny opiátů a následně mohou vézt k jejich detekci, zejména v moči.

Na základě těchto laboratorních zjištění byl od počátku června doplněn krmný návod etiket granulovaných směsí Energys řady Base o informaci, o možném výskytu máku setého.

V současné době intenzivně hledáme možný zdroj kontaminace. Ve chvíli, kdy si budeme jisti, že naše krmiva jsou zcela prostá této nechtěné kontaminace, Vás budeme neprodleně informovat.

Do té doby doporučujeme nezkrmovat granulovaná krmiva Energys řady Base sportovním koním, u nichž hrozí riziko testace na doping, zejména v období několika dnů před závody.

Upozornění se netýká výrobků řady Energys Premium (Coldmix, Herbic, Fiber, Dynamix, Omega Gold), které se vyrábí v zahraničí.

Vážení zákazníci, omlouváme se Vám tímto za způsobené komplikace. Toto oznámení vnímejte především jako krok z hlediska preventivní bezpečnosti a maximální snahy o předcházení následným problémům u sportovních koní.

Děkujeme předem za Vaše pochopení.

S pozdravem Marek Kumprecht, obchodní ředitel De Heus a.s.