ENERGYS

BLOG: CEsta granule - nákup surovin

04/02/2024

Tímto prvním rozhovorem otevíráme nové téma, které se bude členit na několik částí. Dnes začneme tím, jak vlastně vybíráme krmné suroviny pro výrobu krmných směsí pro koně. Požádali jsme tedy o rozhovor našeho manažera nákupu Ing. Oldřicha Blažka. Rozhovor si můžete přečíst zde:

Cesta granule - nákup surovin | ENERGYS