ENERGYS

Jiří Skřivan

28/2/2017

Jiří Skřivan se umístil ve Velké ceně Kolína na 2.místě.

Na konci května jsem mohli být v Hradišťku u Sadské živě u toho, jak si náš dlouholetý zákazník Jiří Skřivan s koněm Flying Star dojeli pro krásné druhé místo v hlavním závodě Velké ceny Kolína. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.