ENERGYS

Pravidla pro
zpracování osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys®, se sídlem Marefy 144, Bučovice 685 01, IČ: 25321498, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2162 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:
  – e-mail
  – jméno a příjmení
   
 2. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání elektronických marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od jejich získání.
   
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělili společnosti De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys®, může být kdykoli odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla společnosti De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys®, na adrese Marefy 144, Bučovice 685 01.
   
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  – Ing. Vladimír Staněk – Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto společností De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys® pověřenému zpracovateli osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení rozesílání elektronických marketingových sdělení.
  – poskytovatel online softwaru Mailchimp společnost The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA za účelem ukládání dat do databáze.
   
 5. Máte právo vyžádat si informaci o zpracování svých osobních údajů a společnost De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys® je povinna vám tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout.
   
 6. Máte dále právo požadovat po společnosti De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys® přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů, případně omezit zpracování osobních údajů. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
   
 7. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na společnost De Heus a.s. - výrobce krmiv Energys® nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.